Piber-Zbieranowska, Marta. „Pieczęcie księżnej Mazowieckiej Anny Radziwiłłówny Z Czasu Jej Regencji Na Mazowszu W Latach 1503–1518”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 58 (grudzień 1, 2020): 151–170. Udostępniono maj 21, 2024. https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2020.08.