Pawłowska-Kubik, Agnieszka. „«Śmierć Stefana Jegomości króla Polskiego W Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa Sprawa O Chorobie I śmierci Nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)» – źródło Do losów Stefana Batorego I Historii Medycyny”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 56 (styczeń 1, 2019): 137–153. Udostępniono luty 23, 2024. https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.06.