Rudzińska, Jolanta. „Wymogi Redakcyjne I Instrukcja Dla Autorów «Studiów Źródłoznawczych»”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 55 (grudzień 1, 2017): 323–324. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/15381.