1.
SŁOŃ, Marek. Zapiski krytyczne. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2020, T. 58, s. 311–321. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/32236.