1.
SUMOWSKA, Alicja & SUMOWSKI, Marcin. Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2020, T. 58, s. 231–251. [udostępniono 1.12.2022]. DOI 10.12775/SZ.2020.13.