1.
PANECKI, Tomasz. Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812). Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2020, T. 58, s. 185–206. [udostępniono 27.11.2022]. DOI 10.12775/SZ.2020.10.