1.
PIBER-ZBIERANOWSKA, Marta. Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2020, T. 58, s. 151–170. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/SZ.2020.08.