1.
MICHAŁOWSKI, Roman. Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficzna. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2020, T. 58, s. 11–32. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.12775/SZ.2020.01.