1.
FIGASZEWSKA, Karolina Kinga. „Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018). Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 styczeń 2020, T. 57, s. 283–284. [udostępniono 14.6.2024]. DOI 10.12775/28530.