1.
PAWŁOWSKA-KUBIK, Agnieszka. „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 styczeń 2019, T. 56, s. 137–153. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/SZ.2018.06.