1.
RUDZIŃSKA, Jolanta. Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes [online]. 1 grudzień 2017, T. 55, s. 323–324. [udostępniono 30.11.2023]. DOI 10.12775/15381.