Słoń, M. „Zapiski Krytyczne”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 58, grudzień 2020, s. 311-2, doi:10.12775/32236.