Sumowska, A., i M. Sumowski. „Średniowieczne Rachunki kościoła Świętojańskiego W Toruniu. Uwagi źródłoznawcze”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 58, grudzień 2020, s. 231-5, doi:10.12775/SZ.2020.13.