Piber-Zbieranowska, M. „Pieczęcie księżnej Mazowieckiej Anny Radziwiłłówny Z Czasu Jej Regencji Na Mazowszu W Latach 1503–1518”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 58, grudzień 2020, s. 151-70, doi:10.12775/SZ.2020.08.