Michałowski, R. „Pasja Z Tegernsee: Misja U Pogan, Liturgia I Kreacja Hagiograficzna”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 58, grudzień 2020, s. 11-32, doi:10.12775/SZ.2020.01.