Figaszewska, K. K. „«Textus Et Pictura II. Studia Nad Skryptorium I spuścizną rękopiśmienną Doby średniowiecza (do początku XVI wieku)» (Toruń, 7 I 8 VI 2018)”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 57, styczeń 2020, s. 283-4, doi:10.12775/28530.