Szweda, A., i S. Szybkowski. „Kilka słów O pieczęci Biskupa włocławskiego Jana Pelli Z Niewiesza Przy Dokumencie Pokoju mełneńskiego Z 1422 R”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 56, styczeń 2019, s. 105-18, doi:10.12775/SZ.2018.04.