Rudzińska, J. „Wymogi Redakcyjne I Instrukcja Dla Autorów «Studiów Źródłoznawczych»”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, t. 55, grudzień 2017, s. 323-4, doi:10.12775/15381.