[1]
A. Sumowska i M. Sumowski, „Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze”, SZC, t. 58, s. 231–251, grudz. 2020.