[1]
M. Piber-Zbieranowska, „Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518”, SZC, t. 58, s. 151–170, grudz. 2020.