[1]
A. Pawłowska-Kubik, „«Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)» – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny”, SZC, t. 56, s. 137–153, sty. 2019.