[1]
J. Rudzińska, „Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów «Studiów Źródłoznawczych»”, SZC, t. 55, s. 323–324, grudz. 2017.