Słoń, M. (2020) „Zapiski krytyczne”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, s. 311–321. doi: 10.12775/32236.