Sumowska, A. i Sumowski, M. (2020) „Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, s. 231–251. doi: 10.12775/SZ.2020.13.