Panecki, T. (2020) „Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812)”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, s. 185–206. doi: 10.12775/SZ.2020.10.