Piber-Zbieranowska, M. (2020) „Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, s. 151–170. doi: 10.12775/SZ.2020.08.