Michałowski, R. (2020) „Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficzna”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, s. 11–32. doi: 10.12775/SZ.2020.01.