Figaszewska, K. K. (2020) „«Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)» (Toruń, 7 i 8 VI 2018)”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 57, s. 283–284. doi: 10.12775/28530.