Pawłowska-Kubik, A. (2019) „«Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)» – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 56, s. 137–153. doi: 10.12775/SZ.2018.06.