Szweda, A. i Szybkowski, S. (2019) „Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r”., Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 56, s. 105–118. doi: 10.12775/SZ.2018.04.