Rudzińska, J. (2017) „Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów «Studiów Źródłoznawczych»”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 55, s. 323–324. doi: 10.12775/15381.