Sumowska, Alicja, i Marcin Sumowski. 2020. „Średniowieczne Rachunki kościoła Świętojańskiego W Toruniu. Uwagi źródłoznawcze”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 58 (grudzień):231-51. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.13.