Piber-Zbieranowska, Marta. 2020. „Pieczęcie księżnej Mazowieckiej Anny Radziwiłłówny Z Czasu Jej Regencji Na Mazowszu W Latach 1503–1518”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 58 (grudzień):151-70. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.08.