Michałowski, Roman. 2020. „Pasja Z Tegernsee: Misja U Pogan, Liturgia I Kreacja Hagiograficzna”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 58 (grudzień):11-32. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.01.