Figaszewska, Karolina Kinga. 2020. „«Textus Et Pictura II. Studia Nad Skryptorium I spuścizną rękopiśmienną Doby średniowiecza (do początku XVI wieku)» (Toruń, 7 I 8 VI 2018)”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 57 (styczeń):283-84. https://doi.org/10.12775/28530.