Pawłowska-Kubik, Agnieszka. 2019. „«Śmierć Stefana Jegomości króla Polskiego W Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa Sprawa O Chorobie I śmierci Nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)» – źródło Do losów Stefana Batorego I Historii Medycyny”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 56 (styczeń):137-53. https://doi.org/10.12775/SZ.2018.06.