Rudzińska, Jolanta. 2017. „Wymogi Redakcyjne I Instrukcja Dla Autorów «Studiów Źródłoznawczych»”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes 55 (grudzień):323-24. https://doi.org/10.12775/15381.