PIBER-ZBIERANOWSKA, M. Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, [S. l.], v. 58, p. 151–170, 2020. DOI: 10.12775/SZ.2020.08. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2020.08. Acesso em: 19 maj. 2024.