FIGASZEWSKA, K. K. „Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018). Studia Źródłoznawcze. Commentationes, [S. l.], v. 57, p. 283–284, 2020. DOI: 10.12775/28530. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/28530. Acesso em: 25 lip. 2024.