PAWŁOWSKA-KUBIK, A. „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, [S. l.], v. 56, p. 137–153, 2019. DOI: 10.12775/SZ.2018.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.06. Acesso em: 23 luty. 2024.