SZWEDA, A.; SZYBKOWSKI, S. Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, [S. l.], v. 56, p. 105–118, 2019. DOI: 10.12775/SZ.2018.04. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SZC/article/view/SZ.2018.04. Acesso em: 27 mar. 2023.