Słoń, M. (2020). Zapiski krytyczne. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, 311–321. https://doi.org/10.12775/32236