Sumowska, A., & Sumowski, M. (2020). Średniowieczne rachunki kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Uwagi źródłoznawcze. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, 231–251. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.13