Panecki, T. (2020). Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807–1812). Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, 185–206. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.10