Piber-Zbieranowska, M. (2020). Pieczęcie księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny z czasu jej regencji na Mazowszu w latach 1503–1518. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, 151–170. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.08