Michałowski, R. (2020). Pasja z Tegernsee: misja u pogan, liturgia i kreacja hagiograficzna. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 58, 11–32. https://doi.org/10.12775/SZ.2020.01