Figaszewska, K. K. (2020). „Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018). Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 57, 283–284. https://doi.org/10.12775/28530