Pawłowska-Kubik, A. (2019). „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 56, 137–153. https://doi.org/10.12775/SZ.2018.06