Rudzińska, J. (2017). Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 55, 323–324. https://doi.org/10.12775/15381