(1)
Sumowska, A.; Sumowski, M. Średniowieczne Rachunki kościoła Świętojańskiego W Toruniu. Uwagi źródłoznawcze. SZC 2020, 58, 231-251.